fbpx
Sales

Salgstrening

Salgstrening

Markedsføring og salg jobber sammen for å hente inn prospekter og gjøre dem om til lojale kunder. Begge disipliner må jobbe tett sammen for at dette skal virke!

Salg er en evne som alltid er under utvikling. Mange team trenger hjelp til å tilnærme seg
prospekter, få salget i havn, oppsalg, og til å skape merkevareambassadører. Vi kan hjelpe deg med dette!

Gjennom opplæring vil salgsteamet ditt få verktøy for å kunne komme i kontakt med og
fullføre salg med potensielle kunder. Disse verktøyene er tilpasset din bransje og markedet dere selger til.